Projekt nebol rentabilný a preto sme sa rozhodli ho ukončiť. Všetci zákazníci boli úspešne premigrovaní na alternatívne systémy na ochranu oznamovateľov.


Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!